Description slide 1 Description slide 2 Description slide 3 Description slide 4

 

 

Ons storie

Mej. AP Ferguson was ’n onderwyseres by die Hugenote Kollege, waar sendelinge destyds opgelei is. In 1894 het sy ’n Studentekonvensie in Northfield, VSA, bygewoon, en die moontlikheid om ’n soortgelyke organisasie in Suid-Afrika te stig met die sekretaris van die studentebeweging, mnr LD Wishard, bespreek. Hieruit is die Christen-Studentevereniging (CSV) toe op 28 Julie 1896 op Stellenbosch gestig onder voorsitterskap van dr Andrew Murray.

In 1965 het die CSV in vier verskillende organisasies verdeel as gevolg van die apartheidsbeleid van die destydse regering. Die organisasies was: Vereniging van Christen-Studente (VCS) vir bruin studente, Students’ Christian Movement (SCM) vir swart studente, Students’ Christian Association (SCA) vir blanke Engelssprekende studente en die Afrikaanse Christen- Studentevereniging (ACSV) vir blanke Afrikaanssprekende studente. SCA het Scripture Union gevra om sy werk in skole oor te neem en het slegs op studente gefokus.

Op 25 Januarie 1992 het verteenwoordigers van die SCA, SCM, VCS, ACSV, SU en SUCA samesprekings op Stellenbosch gevoer en die volgende verklaring is eenparig aanvaar:

 “Ons het berou oor die onbybelse verdeling van 1965.

 “Ons verbind ons tot ’n visie van ’n verenigde bediening/beweging in skole en tersiêre inrigtings ter wille van ons Christelike getuienis in die wêreld.

 “Ons verbind ons tot die bevordering van hierdie visie in ons onderskeie verenigings en om weer te ontmoet om hierdie visie van eenheid verder te voer met die Woord van God as ons enigste riglyn.”

Na ’n proses van onderhandelings het die VCS en ACSV in 1997 herenig om die Verenigende Christen-Studentevereniging (VCSV) te vorm, terwyl SCM en SCA herenig het om die Students’ Christian Organisation (SCO) te vorm.

 

Maintained by Play Productions
Monday the 21st. . Joomla 3.0 Template.