Description slide 1 Description slide 2 Description slide 3 Description slide 4

 

V: Watter tipe organisasie is die VCSV?

A: Die VCSV is ’n nie-winsgewende, outonome Christelike organisasie met ’n belydenisgrondslag, met volle regspersoonlikheid. Dit is die draer van sy eie regte en laste; en geen lid van die VCSV het enige reg om enige bates of inkomste van die VCSV te eis nie en ook geen verantwoordelikheid vir enige uitgawes en laste van die VCSV nie.

 

V: Hoe verstaan die VCSV sy roeping?

A: Jongmense in Suid-Afrika word vandag groot in ’n sekulêre wêreld waar geloof in Christus dikwels as irrelevant gesien word. Die VCSV wil kinders en jongmense bekendstel aan Jesus Christus en hulle begelei in ’n proses om Hom die Koning van hul lewens te maak.

 

V: Is die VCSV nog relevant?

A: Die VCSV verkondig Christus, wat onveranderlik is. Elkeen wat die boodskap hoor, moet self besluit of dit vir hom of haar relevant is. Die styl waarin die VCSV werk, moet egter relevant tot die wêreld van jongmense wees. Daarom bly die VCSV in voeling met jongmense en hul leefwêreld om jeugvriendelik te bly. Die verhoudings wat VCSV-personeel as Christelike rolmodelle met jongmense en kinders bou, is altyd belangriker as programme en aktiwiteite.

 

V: Waar kry die VCSV sy fondse vandaan?

A: Die VCSV is ’n geloofsorganisasie en afhanklik van donateurs vir die grootste deel van sy inkomste. Elke afdeling en projek is verantwoordelik vir sy uitgawes en het dus sy eie begroting en fondsinsamelingstrategie. Omdat die VCSV meestal dienste lewer aan kinders (waarvan baie uit arm gemeenskappe kom) is dit onmoontlik om naastenby al die uitgawes te dek uit die geld wat die kinders kan betaal. Die VCSV maak ook meestal van jongmense gebruik in sy bediening aan ander jongmense en kinders. Hulle is bereid om hulle jeugdigheid, energie en entoesiasme te gee, maar leun swaar op welwillende donateurs om aan hulle die middele te gee om projekte suksesvol deur te voer. Meer hieroor.

 

V: Is die VCSV geregistreer?

A: Die VCSV is goedgekeur as Openbare Weldaadsorganisasie in terme van Artikel 30 van die Wet op Inkomstebelasting. Die VCSV is ook as ’n Nie-winsgewende Organisasie (NPO) by die Departement van Sosiale Ontwikkeling geregistreer, nr 034 309-NPO.

 

V: Behoort die VCSV aan ’n spesifieke kerk of kultuurgroep?

A: Die VCSV is ’n nie-rassige interdenominele Christelike jeugorganisasie. Jongmense uit enige Christelike denominasie en uit enige kultuurgroep is welkom by die programme van die VCSV.

 

V: Hoe hanteer die VCSV sy verhouding met verskillende kerke?

A: Die VCSV streef na gesonde verhoudinge met verskillende kerke en in sy program- en studiemateriaal en in die styl van sy aktiwiteite word alle leerstellige aspekte waaroor daar verskil van mening bestaan, deurgaans vermy.

 

V: Wat is die vereistes vir vrywilligers wat met VCSV-programme wil help?

A: Die VCSV verwag van alle vrywillige helpers om op geen wyse tydens aktiwiteite of byeenkomste van die vereniging in stryd met die belydenisgrondslag van die vereniging op te tree of toe te laat dat twis oor leerstellige sake ontstaan of dat aktiwiteite beoefen word waaroor meningsverskil tussen kerke mag ontstaan nie. Alle vrywilligers moet ’n ooreenkoms in hierdie verband onderteken.

(link na beleide en agreements)

 

V: Wat is julle beleidenisgrondslag?

A: Lees dit hier.  

 

V: Wat is die simboliek van die VCSV se logo?

A:

 

Die kruis oor die ronde bal: ons belydenis dat Jesus se Koningskap oor die hele aarde strek en dat ons Hom wil toelaat om Koning oor ons hele lewe te wees;

Die ronde bal: die eenheid van Christene regoor die wêreld;

Die strepies in die bal: die groot verskeidenheid in die Liggaam van Christus;

Die pyle: simboliseer die 180 grade-omdraai wanneer Jesus ’n mens se lewe omkeer.  Die een pyl is ons omkeer na Christus en strewe om meer en meer soos Hy te word, die ander ons uitbeweeg om te dien in die wêreld met al sy nood.

Die lang kruis in stippels op die agtergrond: simboliseer die Woord wat vlees geword het om ons te kom verlos.

 

 

Maintained by Play Productions
Monday the 21st. . Joomla 3.0 Template.