Description slide 1 Description slide 2 Description slide 3 Description slide 4

 

Kern-oortuigings (Wie ons is)

Ons maak Jesus Koning

Ons dien

Ons fondament is die Bybel

Ons is multi-kultureel

Ons is jeug-vriendelik

Ons is passievol oor jongmense 

 

Die VCSV se Belydenisgrondslag

Ons glo in die drie-enige God (Vader, Seun en Heilige Gees) wat almagtig is en ewig bestaan. Ons glo in die soewereiniteit van God wat die mens na sy beeld geskape het. Ons glo in Jesus Christus, die Verlosser, die Seun van God en dat Hy die Here is van elke faset van die lewe. Deur sy dood en opstanding ontvang ons vergifnis van ons sonde en word ons versoen met God en ons naaste. Ons glo in die Heilige Gees wat mense beweeg tot sondebelydenis, hulle heilig deur sy inwonende krag en deur hulle die samelewing vernuwe. Ons glo dat die Bybel die geïnspireerde Woord van God is, waardeur Hy Homself en sy wil aan ons openbaar. Ons glo die mense wat Jesus Christus opreg bely as Verlosser en Here vorm sy kerk op aarde. Hy bind ons saam as lede van sy liggaam tot ’n eenheid en stuur ons uit om die evangelie te verkondig. Ons glo dat God ons roep tot volkome gehoorsaamheid aan Hom in elke faset van ons lewe. Ons glo dat Jesus Christus weer kom om die lewende en die dode te oordeel en vir ewig te heers as Koning.

Maintained by Play Productions
Monday the 21st. . Joomla 3.0 Template.