Description slide 1 Description slide 2 Description slide 3 Description slide 4

 

Ontwikkelingsbeampte

Die VCSV benodig die dienste van een of meer persone wat kan help met die bemarking en die werf van fondse vir die jeugbediening van die vereniging.

 

Pligte:

Fondswerwing

Die verspreiding van inligting onder potensiële donateurs

Die werf van kontant- en debietorderdonateurs

Die deurlopende versorging van donateurs

Die hantering van alle administrasie wat met die pos gepaard gaan

Die skakeling met besighede en staatsdepartement oor die finansiering van VCSV-projekte

 

Vereistes:

Roepingsbewustheid om deur Christelike jeugwerk ’n verskil te maak

Rekenaarvaardigheid in die gebruik van MS Office- en e-posprogramme

Goeie kommunikasie- en interpersoonlike vaardighede

Vermoë om onafhanklik te werk, selfgemotiveerdheid

’n Kwalifikasie in en/of ervaring van fondswerwing en skakelwerk

Vaardigheid in die lees, skryf en praat van Afrikaans en Engels

 

Vergoeding:

Vergoeding word op kommissiebasis betaal, soos uiteengesit in die VCSV se Fondsontwikkelingsbeleid.

 

Stuur aansoek met CV en lys van referente:

Die Uitvoerende Hoof, VCSV, Posbus 25, Stellenbosch 7599

Faks: 021 886 6868

Navrae: 021 887 0212  (Kantoorure)

E-pos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Maintained by Play Productions
Monday the 21st. . Joomla 3.0 Template.