Description slide 1 Description slide 2 Description slide 3 Description slide 4

 

 

Droom vir KZN

Kwazulu Natal het ’n baie klein Afrikaanssprekende gemeenskap, met baie van die skole wat hoofsaaklike Engelsmediumskole is. Die VCSV wil graag ook die Engelsprekende Christen-jongmens bedien. Vir die doel wil ons deur ons materiaal, soort kampe en die wyse waarop ons kommunikeer ook die Engelsprekende leerders bereik. 

VCSV takke in skole word gedryf deur onderwysers, jeugwerkers en deur verskeie plaaslike predikante. Op provinsievlak word twee takbesoeke per tak in ’n  jaar gedoen om deelnemers te motiveer en te ondersteun. 

Kringleieropleiding word hoofsaaklik deur takke op eie inisiatief onderneem, met die hulp van plaaslikerolspelers. Verder word verskeie takkampe ook deur sommige skole gehou. 

Provinsiaal word gebruiklik een laerskool en hoërskool kamp in die provinsie gehou. 

Rudi Viljoen en sy vrou Charmaine is werksaam in hierdie provinsie. 

 

Vir enige navrae oor die bediening in KZN skakel vir Rudie by +27 (0)71 303 2677 of e-pos hom by  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Maintained by Play Productions
Monday the 21st. . Joomla 3.0 Template.