Description slide 1 Description slide 2 Description slide 3 Description slide 4

 

 

Met die ontstaan van die VCSV in 1896 was die bedoeling dat die organisasie indiens staan van jeug in Suid-Afrika onder opdrag van Christus om God se liefde aan die wêreld bekend te maak.

Oor die dekades heen het die konteks en uitdagings van jeug in Suid-Afrika drasties verander.

Die VCSV voer steeds die opdrag uit deur die verskeie kampe en die versorging van meer as 700 VCSV-groepe op skole landswyd.

Die sosiale euwels en uitdagings wat jeug in Suid-Afrika egter bedreig is tans uiteenlopend en baie jong lewens is reeds vernietig.

Die VCSV wil graag as deel van ons getuienis om sout en lig te wees, relevante programme aanbied wat die knellende vraagstukke van ons dag help aanspreek. Die VCSV se Projekte afdeling ontwikkel programme wat fokus op die aanspreek van hierdie sosiale euwels.

Een van hierdie knellende vraagstukke is kindermishandeling. Die omgevang van hierdie probleem kan  nie bepaal word nie omdat baie slagoffers dit nie by die polisie aanmeld nie.

Die VCSV se Poppekos teen Kindermishandeling poog om hierdie kwessie aan te spreek deur die aanbied van ’n lewendige en interaktiewe poppekasvertoning vir laerskoolleerders. Deur die poppekas word die leerders herinner aan die feit dat hulle kosbaar en uniek is en dat niemand die reg het om hulle te misbruik of mishandel nie. Verder word leerders ook verduidelik wat kindermishandeling is en wat hulle kan doen as hulleself of ’n maatjie ’n slagoffer is.

Die aanbieding is 40 minute lank. ’n Minimale fooi word gehef om kostes te dek. Skole of kerke in die Wes-Kaap en Noord-Kaap wat die poppekasspan wil nooi om ’n opvoering te kom doen, kan gerus vir Danneline Ramsden skakel by 021-8870212 of e-pos haar by  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Maintained by Play Productions
Monday the 21st. . Joomla 3.0 Template.