Description slide 1 Description slide 2 Description slide 3 Description slide 4

 

Wat is ’n VCSV-kring? (Laai hierdie dokument af as 'n PDF)

Die meeste VCSV-takke verdeel jaarliks hulle taklede in groepies wat weekliks of twee-weekliks bymekaar kom. Dit verseker meer interaksie en betrokkenheid as algemene byeenkomste. Dit is ook minder tydrowend om kringe by mekaar te kry as groot groepe.

Algemene byeenkomste vind dan een keer ’n maand of kwartaal plaas, volgens die tak se behoefte.

Kringe word jaarliks saamgestel en die ideale grootte van ’n kring is ongeveer 7 leerders. Seuns en meisies vorm verkieslik aparte kringe (dit maak dit makliker om oor probleme en vraagstukke te gesels).

Die kring word gelei deur 'n kringleier. Die VCSV-onderwysers begelei die kringleiers deurlopend.

 

Onthou: Die VCSV het hulpmiddels beskikbaar wat in die kringe gebruik kan word.

 

Wat gebeur in ’n kring?

Julle kan die volgende patroon volg:

1. Open met gebed.

2. Begin met Skriflesing

3. Bespreek die gegewe materiaal. Vrae en deelname vanuit kring.

4. Kringleier lei die bespreking, maar moet almal ’n kans gee om deel te neem.

5. Vra vrae of gebruik ander maniere om kringlede betrokke te kry.

6. Samevatting.

7. Reëlings vir die volgende byeenkoms, indien nodig.

8. Afsluit met gebed.

 

Dit is slegs ’n riglyn; elke kring kan aanpas volgens hul behoeftes. Die materiaal van die VCSV gee baie duidelike riglyne oor die verloop van elke kring.

 

Wat is ’n kringleier?

’n Leerder wat ’n kleingroepie in ’n VCSV-tak begelei. Hulle word gesien as die geestelike leiers van die skool.

Hierdie leerders help ander in hul soeke om die Here te leer ken en op hul geloofsreis.

Die VCSV-onderwysers ontmoet die leiers voor elke byeenkoms. Hulle bespreek die onderwerpe vir die week se kring met die kringleiers en gee deurlopend ondersteuning en begeleiding.

 

Profiel van ’n ideale kringleier

Nie geestelik hoogmoedig nie.

Nie die middelpunt van elke gesprek nie.

Dwing nie standpunte af nie.

Forseer niemand om te praat nie.

Betroubaar.

Geroep deur God.

Onvoorwaardelike liefde, aanvaarding en respek. Sien nie neer op ander en hul lewens nie.

Is bereid om ervarings te deel uit eie lewe.

Maintained by Play Productions
Wednesday the 23rd. . Joomla 3.0 Template.