Description slide 1 Description slide 2 Description slide 3 Description slide 4

  

Leierskap

Die Here vir die leiers van die volk: “My volk gaan onder omdat hulle nie aan My toegewy is nie. Omdat jy jou taak om hulle aan My toe te wy, verwerp het, verwerp Ek jou as My priester. Omdat jy die wil van jou God verontagsaam het, verontagsaam Ek die priesters wat onder jou dien” (Hosea 4:6).

 

Die VCSV neem hierdie waarskuwing van die Here aan die leiers van die volk ernstig op en doen moeite om leiers toe te rus. Die VCSV-leiers vorm nie alleen die ruggraat van die VCSV in skole en tersiêre inrigtings nie, maar is ook die leiers van die toekoms in ons land. Ons ontwikkel hul leierskapvaardighede om hulle vir hierdie lewenslange taak van leierskap binne die Liggaam van Jesus voor te berei.

 

Ons personeel het uitgebreide ondervinding om:

Die leiers van Christengroepe in skole (VCSV-kringleiers) by die skool of ’n naweekkamp toe te rus

Die Verteenwoordigende Leerderrade (VLR’s) by die skool of ’n naweekkamp toe te rus

Buitelug-leierskapseminare vir VCSV-leiers, sportkapteins, VLR-leiers en ander leiers deur ervaringsleer by ons verskeie buitelugsentrums aan te bied.

 

Kontak jou provinsiale organiseerder vir meer inligting ten opsigte van leierskapontwikkeling.

 

 

Maintained by Play Productions
Monday the 21st. . Joomla 3.0 Template.